Mã 176 Hall 15 Level 227 Tướng 90/90/65/40 Còn 12k Gem ,Max 96% ,Full Bộ Phép Thuật

4.999.999 

Hết hàng

Hoàn Lý Do